Các bạn giúp mình fix lỗi "Encoutered an unknown error.The game will exit" với trên diễn đàn có link mà bị die rồi mình không xem để fix lại được.