1. Tạo hình nhân vật Naruto


2. Tạo hình nhân vật Hellboy


3. Tạo hình nhân vật Kana


4. Tạo hìnhnhaann vật Kadic


5. Tạo hình nhân vật Songoku


6. Tạo hình nhân vật Zaku


Các chiến binh còn có cách tạo hình nào độc đáo không nào. cùng chia sẻ với mọi người nhé