Kính chào quý bằng hữu,

Tại các buổi họp mặt tại Cần Thơ, An Giang và Nha Trang vào hai ngày 10/08 - 11/08 vừa qua, anh hùng hào kiệt nào nhận được code Thiên Long Xuất Thế, vui lòng vào trang sau đây để kích hoạt sử dụng:


Sau khi kích hoạt thành công, bằng hữu chỉ việc vào game tìm đến
NPC Củng Thái Vân ở Đại Lý [170,123] để nhận quà về tay nải, thời hạn nhận quà trong vòng
2 ngày tính từ lúc kích hoạt thành công.Lưu ý: Nên xem lại tay nải có còn chỗ trống không trước khi nhận giải, tránh trường hợp không nhận đủ phần thưởng.

Hạn kích hoạt code trên website: hết ngày 31/08/2013.


Bổn Môn tổng quản kính bút!