Máy tính mình bị lỗi gõ chữ...Gõ chữ e nó ra lien 2 chữ we, gõ chữ d nó ra sd, gõ chữ c nó ra xc....Mún lấy chữ e, d, c thì phải xóa chữ dính theo...met quá...chỉ có 3 phím đó thui.....Mình chẳng pik nó bị gì lun...Pro nào bik chỉ mình với....Cám ơn nhìu ạ.