Bán:

*DK:
1. Set Atlans +13+5/10TL+12/16op và PK +13+Luck+ref +hp +16op SD5
2. Vuốt quỷ +15+Luck +full op +16op

*DL:
1. W3 DL +13+Luck
2. QTTD +13 +Luck+Speed+12op+GC380
3. Set Taurus +0

*DW:
3. Set Aquarius +13 +Luck +16op +5sk và PK ex +13+Luck
4. Gậy TM +15+Luck+16op+GC380 +GSD13
5. Set Hỏa tinh +Luck +5 sock (Thiếu quần, Tay +13, đã add 1 số ngọc HP, RF, DD)

Bạn nào xúc gì mail LONGSHOCK trong game nhé

P/s: Ưu tiên VND gd HN, SG, Bình Dương