ai chỉ cho e với. đang làm thì tự nhiên bị dis, giờ vô lại ko biết sử dụng thịnh thủy ở tọa độ nào hết