Mọi người chỉ mình cách tăng point vs MT point cho MG phép nhé