Bán acc DLC max450TS MT274 Điểm : 2910 2000 715 430 300 xác = 1m
Set Taurus+13 ốp 16 pen 10TL, PK áo+ mũ +15 L ex ốp 16 = 2k5 b
QTDV +13 L ốp 16 max 5 socket K3 K4 bonus 11= 1500b
W3 DL +13 L 4% hp=1500b
set hắc vương ex rate Luck thiếu tay = 100b
vài món chí tôn ex luck
Bán or đổi DK, RF
ai cần liên hệ 0906231322 Hải Phòng