Mình bỏ game lâu rồi nên bh quay lại chơi thì hiện tại CB có cái YQ "Hoảnh Tảo Càn Khôn".
Khi sử dụng skill này cùng lúc với các skill,...nào mà bị miễn dịch ?
Hiện tại mình chỉ biết có "Tam hoàn sáo nguyệt" của VĐ thôi ! Các pro CB giúp dùm