pic 1 dame chưa dùng đặc quyền
[IMG][/IMG]
Pic 2 dame dùng đặ quyền chân long ngọc tỷ ( laf lúc mình dùng để UP tụi TT)( tấn công tăng 500 %)
.
mình không chụp được dame đánh ra \
pic 3 dùng đặc quyền hoá nhị lang ( tăng 270%)

đánh vào nhân vật hận với mức sát thương 257957 ( Hận sư đà 108 thu ngoai 9k. PNCM 1k hon)
vậy khi mình dùng DQ ngọc tỷ tăng 500 % tan công đánh vào nhân vật chuotlac với mức st 300Kdame có j lạ không.
Nếu ai muốn tố cáo xin cứ việc mình sẵn sàng tiếp