-Tình hình là mình có 1 acc TL 9x cùi thui, nhưng cũng đủ xài ở GL10. Mình đi ST mỗi ngày, Q123 liên tục đến QLL YTO đều miss TM6, miss VHDTD. Ko biết G/M nghĩ j lại để phái TL chịu thiệt như thế...