Tình hình là có 1 vấn đề về Sự kiện khai môn có nội dung như sau: I. Thời Gian:

• Bắt đầu: 17/04/2013

• Kết thúc: 30/04/2013

II. Nội Dung:

• Mừng TLBB 3 cập nhật thành công, mỗi tài khoản khi tiến hành chuyển BẠC vào game thì trong lần đầu quy đổi BẠC ra Kim Nguyên Bảo đến một mức nhất định sẽ nhận được quà tặng tương ứng.

có nghĩa là trong khoảng time này quy đổi knb lần đầu tiên thì sẽ đc quà ngay cả khi tk đó đã nạp thẻ và chuyển bạc vào game trước đó rồi hay là chỉ các tài khoản chưa từng nạp thẻ lần nào và bjo là lần đầu chuyển bạc vào thôi, bác nào nạp rồi giải đáp giúp e với, vì e dùng acc từ 1 năm trước đang mún nạp thẻ ạ.