vừa mới nãy thấy bên đại thế giới 5 có thằng minh giáo HoaThjenMa nó rao bán cái điêu văn ám khí giá 5k , ta xem thì thấy ghi là định lực + 10 hay gì đó , ko nhớ rõ
cho hỏi là có ai có cái đó chưa
hỏi nó thì nó bảo là : '' tao là bố của G/M nên nó cho ''
và cũng cho hỏi thêm là : định lực là sao , có pải tăng tỉ lệ trúng ko