Hiện tại sau một thời gian thì window 8 đã bắt đầu dần dần ổn định.Đó là ổn định khi chúng ta sử dụng các chức năng hàng ngày nhưng để chơi game thì lại là một chuyện khác.Hiện tại theo lời đồn thì các driver như VGA,audio,Lan.... dành cho win8 đã được cập nhật.Hoặc với tinh chỉnh vẫn có thể dùng driver dành cho win 7 trên window 8.

Nhưng MU chúng ta nổi tiếng là ....cập nhật hơi chậm. .Không biết liệu MU đã có thể chơi trên win 8 mượt như win 7 hay chưa.các vấn đề về lổi không vào được game, lổi lag game, vấn đề chơi 2 acc trên win 8 .....cái gameguard của MU quá nổi tiếng đáng để chúng ta bàn luận

Anh em ai đã cài win 8 và chơi mượt mà MU thì vào đây chia sẽ cho cộng đồng gamer.