Một số bạn cài Internet Download Manager (IDM) khi cài Loki.gate.vn không tải được game, các bạn làm như sau:

I. Cài đặt tự động bằng Tool:

1. Tải Tool khắc phục lỗi:

Tải tool khắc phục lỗi cho windows 8 và windows 7: Tại đây !

Tải tool khắc phục lỗi cho windows XP: Tại đây !

2. Thoát hẳn Internet Download Manager ( IDM ) bằng cách Exit chương trình

3. Chạy Tool khắc phục lỗi

II. Cài đặt thủ công bằng tay:

1. Vào mục Downloads chọn Options

2. Chọn thẻ File types rồi bấm Edit list3. Bấm ADD4. Gõ dòng http://media.onplay.vn/download/game/*.* rồi bấm OK