Em có 27K point,chỉ em cách tăng cho DK train và PK ,cả phá mns nữa
Mặc W3dk+9 op 16,set rx ex ref,DQN--+13 max GC+L x2
Em chơi sv SELUPAN