theo như bảng Master thì elf có thể bắn ra tối đa 13-14 mũi tên 1 lượt sao Attachment 41308
và hình như giờ Mui ten bang mình bắn quái ở Vul hết bị đóng băng rồi hay sao ấy
ai test rồi cho mình xin ý kiến với nhé