Các bạn ơi dw nên mặc set gì sv non rs đây
ANB pk Heras
Isis PK anb
ANB + Legen exl
Mong các bạn cho ý kiến tham khảo