Các bác chỉ giúp em cách sắp sếp kill của 5t và nên để kill nào trong auto để có thể buff nhẹ nhàng và đỡ mỏi tay