HƯỚNG DẪN CÁCH TĂNG ĐIỂM MASTER CHO SUMMONER

Trong phiên bản SS6, dòng Thuật Sỹ sẽ có bảng Master với 200 cấp giống như những nhân vật khác. Sau đây là cách cơ bản để tăng điểm Master sao cho hợp lý trong Train luyện.Khác với điểm cộng thông thường, điểm Master là điểm giúp nhân vật gia tăng các kỹ năng có sẵn của nhân vật Master lên một cấp cao hơn.
Thuật Sỹ sẽ có 4 cột tiêu chí bao gồm: Dòng Bảo Hộ, Dòng Hỗn Nguyên, Dòng Danh Dự, Dòng Lòng Tin. Việc luyện cấp Master rất khó khăn cho nên yêu cầu phải có cách tăng điểm một cách hợp lý.

Dòng Lòng Tin:

Đây là dòng giúp nhân vật gia tăng các kỹ năng ngoại. Đặc biệt với dòng gia tăng điểm kinh nghiệm, đây sẽ là tiêu chí đầu tiên cần phải đạt tới trong những cấp độ ban đầu.
Điểm cấp ban đầu của kỹ năng này là 1 với điểm kinh nghiệm gia tăng 8%, cứ một điểm cộng nhận vật sẽ nhận được thêm 8% cho đến khi tăng tối đa 5 điểm nhân vật sẽ được nhận thêm 40% điểm kinh nghiệm nhận được.
Điểm Master phải tăng theo thứ tự. Khi một dòng kỹ năng nhận đủ 5 điểm thì sẽ lập tức kích hoạt dòng thứ 2 biểu hiện là kỹ năng đó sáng lên so với những kỹ năng khác. Ở đây đôi khi những dòng kỹ năng được kích hoạt có thể là 1 dòng hoặc 2 dòng, cho nên để rút ngắn khoảng cách, người chơi có thể tăng dòng kỹ năng sáng gần kề so với dòng tối màu để có thể kích hoạt nhanh chóng dòng kỹ năng tiếp theo.
Ví dụ như dòng Lòng Tin của Thuật Sỹ, nếu tăng theo thứ tự thì người chơi phải mất 25 điểm Master để có thể nhận được 40% kinh nghiệm. Để rút ngăn khoảng cách, sau khi tăng đủ cấp cho dòng Giảm Sát Thương Nhân Được câp 1 trên cùng, 2 dòng tiếp theo sẽ được kích hoạt, người chơi sẽ bỏ qua dòng Giảm Sát Thương cấp 2 và Tăng HP để tăng 5 điểm vào dòng Tăng Zen để kích hoạt dòng Tăng Điểm Kinh Nghiệm. Như vậy khoảng cách được rút gọn lại là 15 điểm.Chú ý rằng, đối với những dòng kỹ năng có mũi tên chỉ điểm, thì đây là 2 dòng bắt buộc tăng theo thứ tự. Nếu để có thể gia tăng kỹ năng Giảm Sát Thương Cấp 2 thì bắt buộc phải tăng đủ điểm cho Giảm Sát thương Cấp 1.

Dòng Danh Dự:

Sau khi đã đạt tối đa 5 điểm cho kỹ năng Tăng Kinh Nghiệm, người chơi có thể chuyển sang những kỹ năng cần thiết khác. Tại Dòng Danh Dự kỹ năng Tăng Khả Năng Tấn Công rất quan trọng. Tăng đủ 5 điểm cho dòng này người chơi có thể nhận được đến 10000 khả năng tấn công. Những dòng tiếp đó thuộc kỹ năng phục hồi năng lượng như HP, Mana … Người chơi có thể bỏ qua để chuyển sang những dòng quan trọng tiếp theo.
Dòng Hỗn Nguyên:

Đây là dòng thiên về kỹ năng sát thương, điểm quan trọng thứ 3 người chơi cần tăng để gia tăng sát thương trong PvP lẫn PvM.
Có 3 dòng cơ bản cần tăng trước, đó là dòng Tăng Sức Tấn Công Chính Xác, Tăng Sát Thưởng của Shock Điện và Sét Liên Hoàn. Để có thể kích hoạt đủ 3 kỹ năng này, người chơi cần tối đa 25 điểm.


Dòng Bảo Hộ:

Là dòng gia tăng khả năng miễn dịch cho nhân vật như Khăng Băng, Kháng Sét …, đây sẽ là những kỹ năng cuối cùng để người chơi tăng điểm. Đối với một số kỹ năng, đôi khi phải 2-3 điểm Master mới có thể kích hoạt được 1 cấp.Sau khi đã thực hiện tăng đủ các kỹ năng cần thiết nhất, người chơi có thể quay lại để hoàn thiện những kỹ năng đã bỏ qua cho đến khi đạt cấp tối đa tất cả, hoặc là để đó chờ đượt Update tiếp theo để hoàn thiện những Skill còn trong dấu ?