Mặc dù mình không chơi Dl nhưng mình có cách tăng điêm như sau các bạn xem tham khaỏ :

SM:tăng sao chia hết cho 35 và tăng vưầ đủ đánh lũng giáp cuẩ quái thôi !!
NN:các ban tự tăng sao cũng được vì không ảnh hưởng tới dame nhưng phải chia hết cho 30 nha
TL:tùy ban thoi
ML: tăng 400 điểm vưầ đủ học triệu hồi thành viên
NL:còn lại bao nhiêu tăng vaò đây nhưng phải chia hết cho 20 nha

VD:mình co DL 15000 điêm thì tăng
SM:3000
NN:3900
ML:400
TL:25
NL:7640
còn dư 10 điểm tăng maú

Các bạn tham khaỏ thử xem !!
cảm ơn đã đọc bài cuẩ mình !!