Hôm nay, Kevin xin chia sẻ với các bạn về các set và vũ khí của Summoner.

Violent Wind Set


Red Wing Set


Ancient Set


Bloody Amethyst Set


Rhodon Quartz Set


Dark Agatha Set


Và cuối cùng là vũ khí của Summoner

Mystery StickViolent Wind Stick


Red Wing StickAncient Stick


Bloody Slasher StickNova Stick


Dimension Slayer Stick