1-Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F1 bản đồ ....
Cách làm : Tại F1 chọn bản đồ bất kì => Vào => 3 bản đồ
2-Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F2 bản đồ ...
Cách làm : Tại F2 chọn bản đồ bất kì => Vào => 3 bản đồ
Dễ hiểu : Yêu cầu hoàn thành => Phải đi 3 bản đồ

3-Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F1 bản đồ ... đi 1 vòng (thường gặp ở nhiệm vụ Guild và nhiệm vụ hàng ngày)
Cách làm : Tại F1 chọn bản đồ bất kì => Vào => 1 bản đồ
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F1 bản đồ ... đi 2 vòng
Cách làm : Tại F1 chọn bản đồ bất kì => Vào => 2 bản đồ
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F1 bản đồ ... đi 3 vòng
Cách làm : Tại F1 chọn bản đồ bất kì => Vào => 3 bản đồ
Dễ hiểu : Yêu cầu đi bao nhiêu vòng thì đi bấy nhiêu bản đồ,bản đồ số mấy ko quan trọng

4-Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F2 bản đồ ... đi 1 vòng
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F2 bản đồ ... đi 2 vòng
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành F2 bản đồ ... đi 3 vòng
Cách làm : Tương tự như trên,nhưng đi F2

5-Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành bản đồ ... cấp 1
Cách làm : Tại F1 chọn bản đồ bất kì => Vào => 1 bản đồ
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành bản đồ ... cấp 2
Cách làm : Tại F1 chọn bản đồ bất kì => Vào => 2 bản đồ
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành bản đồ ... cấp 3
Cách làm : Tại F1 chọn bản đồ bất kì => Vào => 3 bản đồ
Dễ hiểu : Tương tự như số vòng,cấp bản đồ là số bản đồ phải hoàn thành.Bản đồ cấp mấy thì đi bấy nhiêu bản đồ

6-Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành bản đồ cấp 4
Cách hoàn thành : 1 trong 2 trường hợp,hoặc F1,hoặc F2 (phải thử).Tại F1 hoặc F2 chọn số 4 => Vào => Đi 3 bản đồ
Ví dụ :
-Nhiệm vụ Găng Tay Thần Bóng Đêm : Tại F2 chọn số 4 => đi 3 bản đồ
-Sự lãng quên của thủ lĩnh hiệp sĩ : Tại F2 chọn số 4 => đi 3 bản đồ
Một số trường hợp ko chính xác :
-Nhiệm vụ Tương Chiến : tại F1 chọn số 4 => vào => đi 3 bản đồ

7-Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành hạng A bản đồ ... nhiệm vụ F1
Tại F1 bạn chọn số mấy và đi 1/2/3 bản đồ đều ko sao.Cái chính là hạng mà bạn đạt được có lớn hơn hoặc bằng hạng mà nhiệm vụ yêu cầu hay không.
Ví dụ tôi cảm thấy đi 1 bản đồ là đủ được loại A rồi => Tôi chỉ đi 1 bản đồ
nhưng nhiệm vụ yêu cầu tận loại S => tôi đi 2 hoặc 3 bản đồ cho chắc ăn
Nhiệm vụ F2 tương tự


Thương cảng Steven
Cấp 27
Tên nhiệm vụ :

  • Túi da của crispin
  • Sự phán quyết của chúa tể
  • Trốn chạy
Cách hoàn thành : F2 => Vào => Đi 3 bản đồ


Hang động nguy hiểm
Cấp 38
Tên nhiệm vụ :Người bí ẩn (2)
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành nhiệm vụ cấp 3
Cách hoàn thành : Tại F2 chọn map số 2 => vào => đi 2 bản đồ

Tên nhiệm vụ : Chặn đường thoát thân (2)
Cách hoàn thành : Tại F2 => Vào => Đi 3 bản đồ

Đồi thông
Tên nhiệm vụ : Kẻ thù bất ngờ (4)
Yêu cầu nhiệm vụ :Tiêu diệt tiều phu Paul Burnaun (Nhiệm vụ cấp 2)
Cách hoàn thành : F1 => Chọn số 2 => Vào => 3 bản đồ

Tên nhiệm vụ : Kẻ thù bất ngờ (5)
Yêu cầu nhiệm vụ : Tiêu diệt tiều phu paul Burnaun giận dữ tại Đồi thông nhiệm vụ cấp 3.
Cách hoàn thành : F2 => vào => 3 bản đồ

Tên nhiệm vụ : Cần dụng cụ thích hợp để xử lí cây đổ
Yêu cầu nhiệm vụ : Thu thập 3 móc chói sáng từ Tiều phu lưỡi hái giận dữ Nhiệm vụ bản đồ cấp 2.
Cách hoàn thành : F2 => chọn bản đồ có chữ Q màu xanh => Vào tùy chọn
Chú ý : Đánh quái thường chứ không phải boss cuối

Tên nhiệm vụ : Nỗ lực cuối cùng bảo vệ trại (1)
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành Nhiệm vụ đồi thông cấp 1 đến 4.
Cách hoàn thành :
  • Nhiệm vụ cấp 1 : F1 => vào => đi 2 bản đồ
  • Nhiệm vụ cấp 2 : F1 => vào => đi 3 bản đồ
  • Nhiệm vụ cấp 3 : F2 => vào => đi 2 bản đồ
  • Nhiệm vụ cấp 4 : F3 => vào => đi 3 bản đồ
Tên nhiệm vụ : Sự hợp nhất với một công tước lạ
Yêu cầu nhiệm vụ : Hoàn thành hẻm núi băng giá F1
Cách hoàn thành : Nhiệm vụ sai , nhiệm vụ này ở Vùng đất cám dỗ

Tên nhiệm vụ : Con đường nhày nhụa (2)
Yêu cầu nhiệm vụ : lấy 8 sừng rồng hiền hậu tinh khiết tại các bản đồ nv Đền Ngân Hà
Cách hoàn thành : Tại F1 => chọn số 2 => Vào tùy chọn . Đập vỡ các bức tượng