Hé lô e ve ry 1 !!!:banhbao47::banhbao47:
Như tiêu đề em thấy mỗi lần tạo 1 ặc TLBB là 1 quá trình :banhbao46::banhbao46:
Kích hoạt Yahoo qá khó mỗi lần tạo ặc TLBB là phải tạo thêm 1 ặc Yahoo để kích hoạt vậy mà tại sao vẫn ko kích hoạt đc:banhbao35::banhbao35:
Thế cho cho em hỏi h tạo ặc khỏi cần kích hoạt Yahoo lun đc ko chỷ cần CHBM thui :banhbao35::banhbao35:

p/s: văn hơi tệ...