Máy mình chạy xp, hôm qua tự nhiên vào game nhất bắt đầu thì mất tiêu luôn, và hiện bảng này
Thủ cài lại win mới vẫn bị
không biêt lỗi do dâu, nhờ mấy bro chỉ giúp vối