Tình Hình Là Vừa Coi Char đồ của boss Tlong HAT ,ngọc gần như all 7 dv 9,vậy ae xem nếu so sánh HAT với boss HP thì ai thắng.Theo thông tin mới nhất thì HP đã đạt hơn 1 củ máu.ám khí có thêm 2 viên ngọc 8 nữa:banhbao15::banhbao15: