Mọi người ai có tên nhân vật đặt giống nhau thế này chia sẻ tại đây nha
Mình xin mở hàng trước nè!
Bộ nhạc cụ