Thân gửi các Bằng hữu

Trong thời gian gần đây, Ban Quản Trị (BQT) diễn đàn TLBB nhận được phản hồi về việc có nhiều thành viên diễn đàn nhận được liên lạc từ một số nick Yahoo! với nội dung tự nhận
SMod, Mod, Trial-Mod, CTV, ... diễn đàn TLBB, để xin ảnh, xin thông tin cá nhân, xin chia sẻ acc game... hoặc những yêu cầu khai thác thông tin khác.

Nhằm làm rõ các vấn đề kể trên, BQT chúng tôi xin các Bằng hữu lưu ý các vấn đề sau:

- Các
SMod, Mod, Trial-Mod, CTV của diễn đàn (hoặc anh, chị, em, bạn bè, người yêu, ... của họ) không bao giờ add thêm nick chat Yahoo! của các thành viên khác trên diễn đàn để thực hiện các hành vi khai thác thông tin cá nhân.

- Khi có các trường hợp cần liên lạc, các
SMod, Mod, Trial-Mod, CTV của diễn đàn sẽ gửi tin nhắn vào hộp thư của các Bằng hữu trên diễn đàn.

- Trong trường hợp các Bằng hữu nhận được tin nhắn chứa nội dung "khai thác thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản GATE Passport" từ các nick SMod, Mod, Trial-Mod, CTV.

Yêu cầu Bằng hữu không cung cấp thông tin và xin Bằng hữu vui lòng chuyển tiếp ngay nguyên văn tin nhắn đó đến Admin để kịp thời xử lý vụ việc, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra!


Trân trọng!