Có khá nhiều bạn thắc mắc về cách kích hoạt tài khoản TLBB. Mình xin làm 1 bài hướng dẫn chi tiết như sau

Bạn vào trang chủ chọn đăng ký, sẽ được chuyển đến bảng đăng ký. Đề hoàn tất đang ký bạn tiến hành 5 bước

+Bước 1: Nhập tên truy cập và mật khẩu:+Bước 2: điền câu hỏi bí mật


bạn nên lưu lại phần này vì ngoài mail thì câu hỏi bí mật là cách để bạn có thể lấy lại mật khẩu của acc nếu bị mất

+Bước 3: Hoàn tất đăng ký,chọn dịch vụ bạn cần kích hoạt, ở đây bạn chọn kich 1hoạt TLBB+Bước 4: Sau đó bạn sẽ được chuyển sang trang chủ TLBB, chọn đăng ký, điền tên truy nhập và mật khẩu, sau đó chọn dòng tài khoản như trong hình

+Bước 6:điền các thông tin cá nhân ( dấu sao là bắt buộc)


Điền số CMND của bạn hoặc của ba, mẹ bạn để co thể liên lạc với CKD lấy lại thông tin về tài khoản nếu co xảy ra tranh chấp . Chọn dòng chấp nhận các điều khoản dịch vụ.Vậy là bạn đã hoàn tất đăng ký và kích hoạt tài khoản:banhbao28: