Mình post 1 số điểm + thuộc tính của từng môn phái cho các bác coi thử, điểm này từ sever test GSMN ra thôi , có gì sai sót mong các bác bổ sung giùm


Có cái điểm nội lực của Thiên Sơn là choáng nhất thôi , 1 điểm nội lực ngang bằng với của Võ Đang